Poštujemo politiku privatnosti

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka Lestur proizvodnja d.o.o. obrađuje osobne podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) na zakonit, pošten i transparentan način.

Tvrtka prikuplja relevantne osobne podatke samo u posebne, izričite i zakonite svrhe (za potrebe narudžbe, u svrhu kupnje, pripreme ponude na temelju zaprimljenog zahtjeva ...) i ne obrađuje ih dalje ni na koji način koji bi bio nespojiv s tim svrhama.

Osobni podaci koje tvrtka obrađuje su točni i, po potrebi, ažurirani. Netačni osobni podaci brišu se ili ispravljaju bez odlaganja, uzimajući u obzir svrhe radi kojih se obrađuju. Tvrtka pohranjuje osobne podatke u obliku koji omogućava identifikaciju pojedinaca onoliko dugo koliko je nužno potrebno za izvršenje određene svrhe ili do opoziva.

Tvrtki je u interesu da osobne podatke pretplatnika čuva do otkazivanja pretplate u slučaju dodatne naknadne narudžbe, potraživanja na temelju jamstva i za potrebe rješavanja pritužbi.

Podatke koje obrađujemo na temelju zakona čuvamo tijekom trajanja razdoblja propisanog zakonom.

Tijekom postupka obrade osobnih podataka, tvrtka LESTUR PROIZVODNJA d.o.o. na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno), pojedincu na kojeg se odnose osobni podaci pruža sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka, posebno onih u svezi sa svrhom obrade podataka, pravnom osnovom za obradu podataka, zakonitim interesima tvrtke, svrhom prijenosa osobnih podataka trećim osobama, razdobljem zadržavanja osobnih podataka, postojanjem prava pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci, pristupom osobnim podacima te ispravljanjem ili brisanjem osobnih podataka, obradom, pravom žalbe itd.

Osobne podatke mogu obrađivati i ugovorni partneri s kojima tvrtka ima sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka

 

PRAVO NA BRISANJE ili NA POVLAČENJE PRIVOLE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Pojedinac može u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili povlačenje privole za obradu osobnih podataka, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade podataka provedene na temelju njegova pristanka do opoziva privole. U slučaju povlačenja privole za obradu osobnih podataka, pojedinac ne snosi nikakve negativne posljedice ili sankcije. Međutim, moguće je da nakon povlačenja privole tvrtka pojedincu više neće moći pružati svoje usluge ukoliko bi se radilo o uslugama koje se ne mogu pružiti bez osobnih podataka.

Otkazivanje ili brisanje osobnih podataka vrši se preporučenom poštom ili elektroničkim putem na adresu info@lestur-vrata.si.

 

 PRAVA POJEDINCA NA KOJEG SE ODNOSE OSOBNI PODACI

Pojedinac ima pravo od tvrtke dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima koji se na njega odnose.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se odnose na njega.

Na zahtjev pojedinca, tvrtka će bez odgađanja ispraviti ili dopuniti njegove osobne podatke.

Na zahtjev pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci, tvrtka će bez odlaganja izbrisati osobne podatke koji se odnose na njega pod uvjetom da više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na bilo koji drugi način obrađeni, ili ako pojedinac na koji se odnose osobni podaci povuče privolu na temelju koje se vrši obrada, a za koju ne postoji ni jedna druga pravna osnova.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci i koji smatra da mu je povrijeđeno bilo koje od prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka, ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu.

 

SIGURNOST

Tvrtka ulaže sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci u svakom su trenutku zaštićeni od gubitka i uništenja.

 

PRAVO NA PODNOŠENJE ŽALBE NADZORNOM TIJELU

Ostvarivanje gore navedenih prava ni na koji način ne utječe na vaše pravo na podnošenje žalbe nadležnom tijelu. Ovo svoje pravo možete ostvariti ako sumnjate da vaše osobne podatke obrađujemo na neprimjeren način.

Narudžba ponude:

Ako želite ponudu ispunite donji obrazac.


@