Politika zasebnosti

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Lestur proizvodnja d.o.o.  osebne podatke ( ime in priimek, naslov, telefon, e-naslov) obdeluje zakonito, pravično in pregledno.

Podjetje zbira ustrezne  osebne podatke samo za določene, izrecne ( za namene naročil, za namene nakupa,  za namen priprave ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja….) in zakonite namene ter jih nadalje ne obdeluje na način, ki ni združljiv s temi nameni.

Osebni podatki, ki jih podjetje obdeluje so točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni. Netočni osebni podatki se brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo. Podjetje osebne podatke hrani v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov toliko časa dokler je potrebno za uresničitev namena oziroma  do preklica.

Podjetju je v interesu, da hrani oseben podatke naročnika do preklica za  primer dodatnega kasnejšega naročila, uveljavljanje garancije in za namene urejanja reklamacij.

Tiste podatke, katere obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki jih predpisuje zakon.

V postopku obdelave osebnih podatkov podjetje LESTUR PROIZVODNJA d.o.o.  na primeren način (pisno ali neposredno ustno) posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, nudi vse informacije, povezane z obdelavo osebnih podatkov, zlasti o namenu obdelave podatkov, pravni podlagi za obdelavo podatkov, legitimnih interesih podjetja, namenu posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam, obdobju hranjenja osebnih podatkov, obstoju pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dostopu do osebnih podatkov in popravljanju ali brisanju osebnih podatkov, obdelavi, pravici do pritožbe itd.

Osebne podatke lahko tudi  obdelujejo  pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba  sklenjeno pogodbo  o obdelovanju osebnih podatkov

 

PRAVICA DO IZBRISA ali PREKLICA  OSEBNIH PODATKOV

Posameznik lahko kadarkoli zahteva izbris ali preklic osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave  podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve  za obdelavo osebnih podatkov  za posameznika nima  nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da podjetje posamezniku po preklicu ne bo več nudilo svojih storitve , če gre za storitve , ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Preklic ali izbris  osebnih podatkov se vrši  priporočeno po pošti ali po elektronski poti na naslov info@lestur-vrata.si

 

 PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetje dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do kopije osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

Podjetje bo brez odlašanja na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, popravilo osebne podatke oziroma jih bo  dopolnilo.

Podjetje bo brez odlašanja, na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, izbrisalo osebne podatke, ki se nanj nanašajo, pod pogojem, da niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani ali če bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki preklical privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki meni, da mu je kršena katera od pravic, ki mu jo zagotavlja Splošna uredba o varstvu podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu.

 

VARNOST

Podjetje si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo in uničenjem.

 

PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

Uveljavljanje zgoraj navedenih pravic nikakor ne vpliva na vašo pravico, da vložite pritožbo pri pristojnem organu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru, če domnevate, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno.

Naročilo ponudbe:

Če si želite ponudbo, prosim izpolnite spodnji obrazec.


@